Contractenrecht

Contractenrecht

In Nederland geldt dat partijen veel vrijheid hebben bij het opstellen van contracten. De uitgangspunten zijn daarbij dat contracten niet in strijd mogen zijn met de wet, de openbare orde of de goede zeden (3:40 BW). Het aangaan van een contract is bovendien vormvrij. Een overeenkomst kan dus zowel mondeling als schriftelijk worden aangegaan.

Sellmeijer Advocatuur heeft ruime ervaring en expertise bij de advisering in het verbintenissenrecht. Hierbij kan het gaan om het controleren, beoordelen of opstellen van diverse overeenkomsten, denk bijvoorbeeld aan algemene voorwaarden, geldleningsovereenkomst, koopovereenkomst, aandeelhoudersovereenkomst of huurovereenkomst.

De keerzijde van de contractsvrijheid is dat er snel problemen kunnen ontstaan, omdat partijen bijvoorbeeld allebei een andere bedoeling hadden met bepaalde afspraken, de gemaakte afspraken allebei op een andere manier uitleggen of dat er situaties voorkomen die niet in het contract ondervangen zijn. Een goede overeenkomst voorkomt veel onduidelijkheid, geschillen en kosten.

Sellmeijer Advocatuur kan u hierbij makkelijk helpen, op de manier die het beste bij u past, zoals bijvoorbeeld.

  • Controle van een reeds opgestelde overeenkomst, waarbij Sellmeijer Advocatuur uw contract van (mondelinge of schriftelijke) opmerkingen voorziet. Dit geeft u de mogelijkheid de overeenkomst zelf aan te passen, eventueel nog nader te bespreken met de andere partij en vervolgens te finaliseren;
  • Opstellen van een compleet nieuwe overeenkomst op basis van uw input;
  • Aanleveren van een standaard contract;
  • Opstellen en aanpassen van een overeenkomst inclusief hulp met de onderhandeling (op de voor- of achtergrond).

Algemene voorwaarden (“de kleine lettertjes”)

Vaak wordt er in overeenkomsten verwezen naar algemene voorwaarden. In algemene voorwaarden staan standaard bepalingen. Het is erg handig om algemene voorwaarden te hanteren, zodat niet bij elke nieuwe overeenkomst de algemene bepalingen opnieuw besproken hoeven worden. In algemene voorwaarden staan vaak afspraken over de levertermijn, aansprakelijkheid en betalingstermijnen. De kern van de afspraken (bijvoorbeeld bepalingen over de prijs), dienen in het contract zelf opgenomen te worden.

Het blijkt echter dat algemene voorwaarden niet juist zijn opgesteld of niet juist van toepassing zijn verklaard, waardoor de gebruiker geen beroep op zijn algemene voorwaarden kan doen of dat een bepaling vernietigbaar is.

Indien u wilt weten of u een beroep kan doen op uw algemene voorwaarden, dan kunt u een gratis quick scan aanvragen. Sellmeijer Advocatuur geeft u dan snel duidelijkheid en eventuele tips.

Geschillen

Niet zelden gaat het bij de uitvoering van contracten mis, doordat een partij zich niet aan de afspraken in het contract houdt. Belangrijke eerste stap is dan vaak het versturen van een ingebrekestelling. Sellmeijer Advocatuur kan u hierbij eenvoudig en snel adviseren. Indien u uw rechtspositie wilt weten en uw mogelijkheden, neem dan contact op.

Beëindigen contract

Wanneer u van uw contract af wilt, dan kunt u bij de opzegging of ontbinding daarvan tegen problemen aanlopen. Soms is het namelijk niet mogelijk om zomaar een contract te beëindigen. Sellmeijer Advocatuur kan u adviseren bij het opzeggen, ontbinden of vernietigen van een overeenkomst. Dit kan naar behoefte variëren van het enkel beoordelen van uw rechtspositie, het opstellen van een conceptbrief die u uit uw eigen naam kan versturen of het integraal oppakken van een zaak.