Huurrecht

Huurrecht

Binnen het huurrecht wordt er onderscheid gemaakt tussen drie vormen van verhuur van onroerende zaken. Dit onderscheid is van belang omdat voor elke van deze drie vormen verschillende rechtsregels gelden. De drie regimes zien op:

  1. de verhuur van woonruimte
  2. de verhuur van 290-bedrijfsruimte, ook wel detailhandelsruimte genoemd;
  3. de verhuur van overige bedrijfsruimte.

Sellmeijer Advocatuur staat huurders en verhuurders van bedrijfsruimte bij. Zowel huurders als verhuurders zijn aan scherpe regelgeving gebonden als het gaat om huurafspraken. Door de verschillende rechtsregels die gelden per huurregime, kan het moeilijk te onderscheiden zijn welke regels op uw situatie toepasbaar zijn. Het is daarom altijd aan te raden om een huurgeschil door een gespecialiseerde advocaat te laten nakijken. Wij kunnen adviseren over:

  • de opzegging/ontbinding van de huurovereenkomst door huurder of verhuurder;
  • de looptijd van de huurovereenkomst;
  • het onderhoud/gebreken in het gehuurde bedrijfspand;
  • een indeplaatsstelling (overname van de huurovereenkomst door een derde partij);
  • een tekortkoming van de huurder of verhuurder in de naleving van de huurverplichtingen.

Ook kan bij Sellmeijer Advocatuur helpen om geschillen met huurder of verhuurder juist te voorkomen. Bijvoorbeeld door het opstellen van een huurovereenkomst die in mogelijke conflicten duidelijkheid kan bieden, of door het beoordelen van de huidige huurovereenkomst op eventuele risico’s op geschillen.

Hier kan je meer kennis en informatie vinden over verschillende onderwerpen binnen het huurrecht