Privacyrecht

Privacyrecht

Privacy is een hot topic. Voor bedrijven is het van essentieel belang om de privacyregels op een juiste manier in acht te nemen. Sellmeijer Advocatuur helpt u bij een juiste implementatie van de AVG, zoals het opstellen van een Register verwerkingsactiviteiten, verwerkersovereenkomsten e.d. Ook voert Sellmeijer Advocatuur controles uit of op een juiste manier voldaan wordt aan de AVG.