Incasso

Incasso

Sellmeijer Advocatuur heeft ruime ervaring met incasso’s. Sellmeijer Advocatuur kan het volledige incassotraject uit handen nemen en voor u verzorgen of helpen bij een bestaande incasso procedure en in overleg met u de middelen inzetten die nodig zijn om betaling af te dwingen, zoals het leggen van beslag, het aanvragen van een faillissement of de gang naar de rechter. Maar vaak helpt een eerste brief van een advocaat al om een betaling te ontvangen, waardoor een lang traject achterwege kan blijven. Bovendien heeft het inschakelen van een advocaat het voordeel dat een advocaat gerechtigd is het hele incassotraject uit te voeren en alle middelen in te zetten om een betaling af te dwingen. Dit kan een gerechtsdeurwaarder of incassobureau niet omdat zij meestal geen advocaten in dienst hebben.