Ondernemingsrecht

Ondernemingsrecht

Sellmeijer Advocatuur begeleidt de aan- of verkoop van een onderneming in het midden en middenklein bedrijf. Bij de overdracht van de onderneming gaat het meestal om de verkoop van aandelen in een bv (besloten vennootschap), de aandelentransactie. Maar ook kan het gaan om de activa/passiva die verkocht wordt, de zogenaamde activa/passiva-transactie.

Sellmeijer Advocatuur kan in het gehele overnametraject adviseren. Daarnaast heeft Sellmeijer Advocatuur een breed netwerk met zowel financiële adviseurs, die professioneel advies geven over bijvoorbeeld de waarde van aandelen, maar ook notarissen. In Nederland is de tussenkomst van de notaris namelijk verplicht tijdens het overdragen van aandelen.

Bij de juridische begeleiding gaat het om het vormgeven van de transactie in een contract, waarbij het meestal begint met het vastleggen van afspraken in een intentieovereenkomst (letter of intent – LOI), waarna de daadwerkelijke koopovereenkomst (sale purchase agreement – SPA) volgt. Maar ook kan er behoefte zijn aan een aandeelhoudersovereenkomst, geldleningsovereenkomst, managementovereenkomst en/of arbeidsovereenkomst.

Aspecten die van belang zijn bij de aan- en verkoop van een bedrijf en van invloed zijn op de koopprijs van de aandelen is de financiële positie van de onderneming, de risico’s, of er uit het verleden nog claims zijn te verwachten, wat de vooruitzichten zijn, en wat de juridische status is van belangrijke contracten is. Deze aspecten kunnen door Sellmeijer Advocatuur ook vooraf worden onderzocht in een zogenaamd juridisch due diligence onderzoek. Verder is het van belang afspraken te maken over de voorwaarden waaronder aandelen in een bedrijf kunnen worden overgenomen en over de manier waarop de verkoper uittreedt uit de onderneming.