Second opinion

Second opinion

Sellmeijer Advocatuur wordt regelmatig gevraagd voor het afgeven van een second opinion. De behoefte aan een second opinion kan ontstaan in het geval u bijvoorbeeld twijfelt of uw huidige jurist of advocaat de juiste strategie gekozen heeft of wanneer u zich afvraagt of er nog andere (juridische) mogelijkheden zijn voor de aanpak van uw zaak.

In geval van een second opinion wordt uw zaak onafhankelijk en objectief opnieuw bekeken. Dit kan leiden tot een bevestiging dat uw zaak op de juiste wijze en met de juiste middelen wordt aanpakt, maar niet zelden leidt een second opinion tot nieuwe invalshoeken of een alternatieve strategie. Voor het afgeven van een second opinion wordt een vaste prijs gerekend die vooraf overeengekomen is.

Zaak bij rechtsbijstandverzekeraar

Ook voert Sellmeijer Advocatuur regelmatig second opinions uit voor klanten die hun zaak ondergebracht hebben bij een rechtsbijstandsverzekeraar, zoals SRK, ARAG, Stichting Achmea Rechtsbijstand (SAR), DAS of Univé. In het geval uw zaak bij een rechtsbijstandsverzekeraar in behandeling is en u twijfelt aan het advies van de betreffende rechtsbijstandsverzekeraar, dan heeft u het recht om op kosten van de rechtsbijstandsverzekeraar een second opinion uit te laten voeren bij een advocaat naar keuze. Wij raden u aan van die mogelijkheid gebruik te maken, omdat gebleken is dat een rechtsbijstandsverzekeraar de zaak en de kans van slagen van het optreden tegen een wederpartij vaak een stuk minder rooskleurig in ziet dan dat het uiteindelijk blijkt. De rechtsbijstandverzekeraar dient zich aan de uitkomst van de second opinion te houden.

In het geval Sellmeijer Advocatuur uw procedure succesvol acht, dan heeft u ook in dat geval recht op het kiezen van een eigen advocaat. Dat kan dan niet dezelfde advocaat zijn die de second opinion heeft uitgevoerd, maar Sellmeijer Advocatuur kan u in dat geval wel doorverwijzen naar een gespecialiseerde advocaat. De kosten van het voeren van een procedure zullen door de rechtsbijstandverzekeraar dienen te worden vergoed. Meestal zit hier wel een maximum aan verbonden. Het is daarom aan te bevelen de voorwaarden van de rechtsbijstandsverzekeraar hiervoor door te nemen.