Kennis

Ook recht op transitievergoeding bij gedwongen minder uren werken!

Wanneer een werknemer langer dan twee jaar ziek is, dan heeft de werkgever de mogelijkheid de arbeidsovereenkomst te beëindigen. De werkgever is dan verplicht een transitievergoeding te betalen. Maar wat geldt nu als een werknemer nog de helft van de uren kan werken en de werkgever biedt de werknemer voor deze uren een nieuwe arbeidsovereenkomst aan? Is de werkgever dan een gedeeltelijke transitievergoeding verschuldigd over de uren die de werknemer kwijt raakt?

Als uitgangspunt geldt dat de wettelijke regeling van de arbeidsovereenkomst niet voorziet in een gedeeltelijke beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Een arbeidsovereenkomst kan alleen in haar geheel worden opgezegd of ontbonden. Ook de regeling van de transitievergoeding kent geen gedeeltelijke transitievergoeding bij vermindering van de arbeidsduur.

Hoge Raad

Toch oordeelt de Hoge Raad in een recente uitspraak, dat een gedeeltelijk ontslag met daaraan gekoppeld de aanspraak op een gedeeltelijke transitievergoeding mogelijk moet zijn in het bijzondere geval, dat door omstandigheden gedwongen, wordt overgegaan tot een substantiële en structurele vermindering van de arbeidstijd van de werknemer. De Hoge Raad noemt twee situaties, namelijk:

  1. in het geval van het noodzakelijkerwijs gedeeltelijk vervallen van arbeidsplaatsen wegens bedrijfseconomische omstandigheden, en
  2. bij blijvende gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid van de werknemer.

De Hoge Raad stelt dat wanneer een werknemer wordt gedwongen om ten minste 20 procent minder te gaan werken en deze verandering ‘naar redelijke verwachting’ zo zal blijven, de werkgever naar rato een transitievergoeding moet betalen.

Hoogleraar arbeidsrecht aan de Universiteit Leiden heeft in de Volkskrant ook gereageerd op deze uitspraak. Lees het hier het artikel in de Volkskrant.

Check!

Wanneer overwogen wordt een zieke werknemer in dienst te houden, dan geldt mogelijk de looncompensatie-regeling (de “no-riskpolis”). Dit kan een hoop geld besparen. Meer informatie over de no-riskpolis lees je hier of op de website van het UWV.

Vragen? Neem contact op via ons contactformulier of bel 06-19911912 of stuur een e-mail: cs@sellmeijeradvocatuur.nl