Kennis

Huurrecht

Opzeggen van de huurovereenkomst bedrijfsruimte

De huurovereenkomst kan worden opgezegd tegen het einde van de eerste huurperiode en tegen het einde van de verleningsperiode. De wetgever heeft bepaald dat de huurovereenkomst van bedrijfsruimte in principe voor een minimum huurperiode van tien jaar wordt afgesloten. Deze tien jaar is opgesplitst in de huurperiode van een eerste termijn van vijf jaar en een verleningstermijn van wederom vijf jaar. Om de huurperiode van de eerste termijn, dus na een huurperiode afgesloten van minimaal vijf jaar, op te zeggen gelden er voor de verhuurder strikte regels. De opzegging aan het einde van de verleningsperiode, dus na een huurperiode van tien jaar, is minder strikt.

Tussentijdse opzegging van de huurovereenkomst – opzeggingsformaliteiten

De opzegging van de huurovereenkomst aan het einde van de eerste huurperiode kan met inachtneming van de opzeggingstermijn worden opgezegd. Een tussentijdse opzegging voor het einde van de eerste huurperiode kan in principe niet. Om een huurovereenkomst te kunnen ontbinden, dienen er opzeggingsformaliteiten in acht te worden genomen.

  • Een huuropzegging moet bij deurwaardersexploot dan wel door middel van een aangetekende brief worden gedaan.

Het beste is om als verhuurder de huuropzegging bij deurwaardersexploot te laten plaatsvinden. Een aangetekende brief kan je als verhuurder toch in een lastige bewijslast positie brengen. Als verhuurder moet je niet alleen het bewijs van het aangetekend versturen kunnen laten zijn maar deze moet ook daadwerkelijk met handtekening retour komen en aangetoond moet worden dat de brief ook daadwerkelijk naar het juiste adres is verzonden.

  • De huuropzegging moet uiterlijk voor de aanvang van het laatste huurjaar worden gedaan.

Een te laat gedane huuropzegging brengt met zich mee dat de huurovereenkomst wordt voortgezet met de termijn die is overeengekomen. Dat betekent dus vijf jaar op korter indien de eerste huurperiode een termijn behelsde langer dan vijf jaar.

  • De huuropzegging gedaan door verhuurder moet alle gronden bevatten waarop de opzegging is gebaseerd. Voor de huurder geldt deze eis niet.

De huuropzegging door verhuurder moet de grond(en) bevatten voor de opzegging, anders wordt de opzegging als nietig beschouwd. De opzeggingsgronden kunnen verschillend van aard zijn. Zo wordt in het BW genoemd de onbehoorlijke bedrijfsvoering, dringend eigen gebruik, verwezenlijking bestemmingsplan etc. Welke opzeggingsgrond ook wordt gebruikt, deze dienst nader onderbouwd te worden om als opzeggingsgrond in aanmerking te komen. Als de opzeggingsgrond niet is gegeven of niet is onderbouwd of als de onderbouwing niet wordt gehonoreerd door de rechter, dan is de huuropzegging nietig en wordt de huurovereenkomst voortgezet met inachtneming van de verleningsperiode van de huurovereenkomst. De opzeggingsgronden en de beargumentatie daarvan dienen in de opzeggingsbrief compleet te zijn. Deze kunnen niet in een later stadium nader worden aangevuld.