Kennis

Werkgever en werknemer vanaf 1 juli 2023 verplicht om visie op re-integratietraject te geven

In het re-integratietraject bij een langdurige zieke werknemer, zijn zowel de werknemer zelf als de werkgever verantwoordelijk voor de terugkeer naar het werk van de zieke werknemer. Per 1 juli 2023 is de nieuwe regeling in werking getreden, waarin, kort gezegd, de werknemer en werkgever verplicht worden om hun visie op het re-integratietraject te geven. Dit met als bedoeling om het gesprek tussen werknemer en werkgever over het re-integratieproces te stimuleren. Op deze manier wordt gehoopt bij te dragen aan het bevorderen van de re-integratie van de werknemer, omdat er een grotere betrokkenheid vanuit beide partijen zal zijn.

De visie op de re-integratie van de werknemer moet volgens de regeling op drie momenten in het traject worden vastgelegd, tijdens het op- en bijstellen van het plan van aanpak en bij de evaluatie van het eerste ziektejaar. De visie kan op zowel de lange als de korte termijn gericht zijn. Ook is het mogelijk op een later moment de visie bij te stellen, wanneer daarvoor een aanleiding is.

De nieuwe regeling verandert in de praktijk echter weinig, omdat dit slechts een bevestiging is van het gesprek dat vaak tussen werknemer en werkgever al plaatsvindt tijdens het re-integratieproject. Vaak wordt een dergelijke visie ook zonder verplichting al opgenomen in het plan van aanpak, zoals bijvoorbeeld in het format van het UWV. Deze visie richt zich echter veelal specifiek op de arbeidsmogelijkheden van de werknemer. Met de nieuwe regeling wil de minister het gesprek tussen de werknemer en werkgever openbreken over het traject in zijn geheel. Het opnemen van de visie van de werknemer en werkgever is alleen verplicht voor stukken die na 1 juli 2023 zijn opgesteld.