Kennis

Algemene voorwaarden wijzigen, kan dat zo maar?

Het is belangrijk dat de algemene voorwaarden die worden gebruikt up to date zijn. Met name is het van belang dat je van tijd tot tijd controleert of de algemene voorwaarden die worden gehanteerd, nog steeds aansluiten bij de activiteiten die door je onderneming worden uitgeoefend, de werkwijze, en de bedrijfsprocessen. Daarnaast is het van belang om er zeker van te zijn dat de algemene voorwaarden in overeenstemming zijn met de wet- en regelgeving. 

Wijzigen van de algemene voorwaarden

Het wijzigen van de algemene voorwaarden heeft geen gevolgen voor de toepasselijkheid voor nieuw af te sluiten overeenkomsten. Immers met betrekking tot deze overeenkomsten kan gewoonweg worden volstaan met een verwijzing naar en de toepasselijkheid van deze ‘nieuwe’ set algemene voorwaarden. Echter het wijzigen van algemene voorwaarden die van toepassing zijn op reeds afgesloten overeenkomsten kan niet zonder meer. Deze gewijzigde versie wordt namelijk gezien als een aanvullende overeenkomst, en dient dus ook door de wederpartij te worden geaccepteerd. Immers geldt als uitgangspunt dat een overeenkomst in beginsel niet eenzijdig kan worden gewijzigd. Dit heeft onder andere te maken met de wilsovereenstemming. Een overeenkomst komt tot stand doordat beide partijen de wil hebben om aan de overeenkomst te worden gebonden. Een wijzing van de algemene voorwaarden dient dan in beginsel ook te worden geaccepteerd door de wederpartij. 

Het wijzigingsbeding

Veelvuldig wordt een eenzijdig wijzigingsbeding in de algemene voorwaarden opgenomen. Indien correct geformuleerd, is het mogelijk om de algemene voorwaarden te wijzigen mits voldaan wordt aan de informatieplicht. Een wijzigingsbeding waarin bijvoorbeeld staat dat de gebruiker (de partij die de algemene voorwaarden gebruikt) het recht heeft de algemene voorwaarden te wijzigen en dat de wederpartij van de gewijzigde voorwaarden kan kennis nemen door publicatie van de wijziging op de internetwebsite houdt geen stand, omdat op deze wijze niet wordt voldaan aan de informatieplicht conform artikel 6:234 BW.

Dat betekent dat de gebruiker aan de wederpartij kenbaar moet maken dat de algemene voorwaarden zijn of worden gewijzigd, en de gebruiker moet concreet aangeven wat de wijziging inhoudt. Daarnaast is het altijd verstandig om de gewijzigde algemene voorwaarden mee te sturen of aan te geven dat deze op verzoek worden toegestuurd of waar de gewijzigde voorwaarden kunnen worden ingezien.

Dat de gebruiker aan de wederpartij kenbaar dient de maken dat de algemene voorwaarden wijzigen dient expliciet te gebeuren. Een kleine zin onderaan een factuur met de mededeling dat de algemene voorwaarden zijn gewijzigd volstaat dus niet

Conclusie

Concreet betekent dit dat de gebruiker van de algemene voorwaarden waarbij geen wijzigingsbeding is opgenomen in de ‘oude set algemene voorwaarden’, zal moeten bijhouden en moeten kunnen aantonen dat de wederpartij de gewijzigde algemene voorwaarden heeft geaccepteerd. En indien de wederpartij de wijziging van de algemene voorwaarden niet accepteert, dan dient de gebruiker de oorspronkelijke versie van de algemene vooraarden te blijven hanteren voor die bepaalde overeenkomst.  

Indien er een wijzigingsbeding in de ‘oude set algemene voorwaarden’ is opgenomen, dan dient de gebruiker de wederpartij expliciet te attenderen op de wijziging en de inhoud er van, en voor de zekerheid een versie van de algemene voorwaarden mee te sturen.